New in!! #ring #lorangedesign #lommedalen #silver #sølv #gullsmedverkstedet #gullsmed #smia #verkstedet #lagetforhånd #lagetinorge #tvinnet #gemstone